પરિષદવૃત્ત: સમાચાર

ફેબ્રુઆરી - ૨૦૧૭


ફેબ્રુઆરી - ૨૦૧૭

 • તા. પ-૧-૨૦૧૭ના રોજ પાક્ષિકી અંતર્ગત શ્રી મનહર ઓઝાએ ‘કંકુડી” વાર્તાનું પઠન કર્યું હતું.
 • ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ-સંચાલિત ક. લા. સ્વાધ્યાયમંદિરના ‘ગ્રંથગોષ્ઠિ’ અંતર્ગત તા. ૧૭-૧-૨૦૧૭ના રોજ સાંજે ૬.૦૦ કલાકે શ્રી રૂપાલી બર્કએ શ્રી હિમાંશી શેલતની આત્મકથા “મુક્તિવૃત્તાંત’ વિશે વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું.
 • મગરવાડામાં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૨૯મું જ્ઞાનસત્ર યોજાઈ ગયું.
 • ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ આયોજિત તા.૧૭-૧૨-૧૬ના રોજ એક દિવસીય પરિસંવાદ 'મૃતનો અમૃતયોગ' યોજાયો હતો.
 • પાક્ષિકી અંતર્ગત તા.૧૫-૧૨ના રોજ ધવલ સોનીએ 'પીડા' વાર્તાનું પઠન કર્યું હતું.
 • રવીન્‌દ્રભવન, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ઉપક્રમે તા.૮-૧૨ના રોજ નિરંજન ભગતે 'રવીન્‌દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ: કાહિની' વિશે વક્તવ્ય આપ્યું હતું.
 • ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ઉપક્રમે તા. ૨૩-૯-૨૦૧૬ના રોજ ‘કરુણપ્રશસ્તિ’ વિશે એક દિવસીય પરિસંવાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પરિસંવાદની ઉદ્દઘાટન બેઠક પરિષદના પ્રમુખ શ્રી ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાની અધ્યક્ષતામાં સવારે ૯.૩૦ કલાકે શરૂ થઈ હતી.
 • ગ્રંથવિહાર : 'ગ્રંથવિહાર' એ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સંચાલિત પુસ્તકવેચાણ કેન્દ્રનું નવું નામ છે. પરિષદ પરિસરમાં બીજા પ્રકાશકોનાં સાહિત્યિક પુસ્તકો પણ ઉપલબ્ધ થાય એ આશય છે.
 • ઈ-ન્યુઝલેટર
 •  

  આર્કાઈવ્ઝ

   

  સંકલન: પ્રફુલ્લ રાવલ


  વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.