અધિવેશન, જ્ઞાનસત્ર

૨૦૨૦

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૫૦મું અધિવેશન, ડિસેમ્બર-૨૦૨૦


મિત્રો, 

પરિષદના ૫૦મા અધિવેશન દરમિયાન ત્રણ કાર્યક્રમો ઓન લાઈન યોજાશે. 

૧. અધિવેશનની પૂર્વ સંધ્યાએ શનિવારે સાંજે ૬.૩૦ કલાકે ‘સુરેશ જોશી વ્યાખ્યાનમાળા’નો કાર્યક્રમ યોજાશે
૨. રવિવારે સાંજે ૭ કલાકે બહુભાષી રાષ્ટ્રીય કવિમિલન યોજાશે અને 
૩. સોમવારે સવારે ૧૦ કલાકે ‘મહામારીના સમયમાં સાહિત્ય’ વિષયક પરિસંવાદ યોજાશે.

આ ત્રણેય કાર્યક્રમોને ઝૂમ એપ પર આપના ફોન / કમ્પ્યુટર દ્વારા જીવંત પણ માણી શકાશે અને ત્યાર બાદ તેની યુ-ટ્યુબની લિંક પણ આપવામાં આવશે. 

આ ત્રણેય કાર્યક્રમોની લિંક્સ નીચે આપી છે. એ લિંક્સ કાર્યક્રમની ૧૫ મિનીટ્સ પહેલાં જીવંત (ઓપરેટીવ) બનશે.

*ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના 'સુરેશ જોશી વ્યાખ્યાનમાળા'ના ઓન લાઈન કાર્યક્રમમાં જોડાવાનું આમંત્રણ :
શનિવાર, ૨૬ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ – સાંજે ૬.૩૦ ક. ઝૂમ એપની લિંક -
https://us02web.zoom.us/j/83631916896

*ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ -કાર્યભારની સોંપણી :
રવિવાર – ૨૭ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ બપોરે ત્રણ વાગે– લિંક  -
https://meet.google.com/uax-vacw-pdv?hs=151

*ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના 'બહુભાષી કવિમિલન'ના ઓન લાઈન કાવ્યપાઠમાં જોડાવાનું આમંત્રણ :
રવિવાર – ૨૭ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ – સાંજે ૭ ક. ઝૂમ એપની લિંક  -
https://us02web.zoom.us/j/81906058704

*ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના 'મહામારીના સમયમાં સાહિત્ય' ઓન લાઈન પરિસંવાદમાં જોડાવાનું આમંત્રણ :
સોમવાર, ૨૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ સવારે ૧૦ ક. ઝૂમ એપની લિંક -
https://us02web.zoom.us/j/87595719381


૨૦૧૯

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૩૧મું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૧૯

૨૦૧૯

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૩૦મું જ્ઞાનસત્ર, જાન્યુઆરી-૨૦૧૯

 • નિમંત્રણ : ૩૦મું જ્ઞાનસત્ર, જાન્યુઆરી-૨૦૧૯
 • ૩૦મું જ્ઞાનસત્ર, જાન્યુઆરી-૨૦૧૯
 • કાર્યક્રમની માહિતી: ૩૦મું જ્ઞાનસત્ર, જાન્યુઆરી-૨૦૧૯
 • ડેલિગેટ ફી ભરવા માટે  ૨૦૧૭

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૪૯મું અધિવેશન, ડિસેમ્બર-૨૦૧૭

  ૨૦૧૬

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ઓગણત્રીસમું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૧૬


  ૨૦૧૫

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : અડતાલીસમું અધિવેશન, ડિસેમ્બર-૨૦૧૫


  ૨૦૧૪

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : અઠ્ઠાવીસમું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૧૪


  ૨૦૧૩

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૪૭મું અધિવેશન, ડિસેમ્બર-૨૦૧૩

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના સુડતાલીસમા અધિવેશન એન.એસ.પટેલ આર્ટસ કૉલેજના યજમાનપદે આણંદ મુકામે તારીખ : ૨૪-૨૫-૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩.

  અધિવેશનના પ્રમુખ: કવિ-વિવેચક, ચરિત્રકાર ને પૌર્વાત્ય-પાશ્ચાત્ય સાહિત્યના અભ્યાસી શ્રી ધીરુ પરીખ.

   

 • વાર્ષિક અહેવાલ: ૨૦૧૩ (૪૭મું અધિવેશન)
 • પરિષદ પ્રમુખશ્રી ધીરુભાઈનું વક્તવ્ય, ૨૦૧૩
 • અધ્યક્ષશ્રીનાં વક્તવ્યો, ૨૦૧૩
 • 'પરબ'માંથી અહેવાલ:૪૭મું અધિવેશન
 • મિડિયા-પ્રેસનોંધ: ૪૭મું અધિવેશન, ૨૦૧૩
 • કાર્યક્રમની માહિતી:૪૭મું અધિવેશન, ૨૦૧૩
 • નિમંત્રણ


 • ૨૦૧૨

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : સત્તાવીસમું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૧૨  ૨૦૧૧

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૪૬મું અધિવેશન, ૨૦૧૧

  અધિવેશનના કાર્યક્રમની માહિતી (.pdf ફો્રમેટમાં):
  ૪૬મું અધિવેશન, ૨૦૧૧

  ૨૦૧૦

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : છવ્વીસમું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૧૦

  કાર્યક્રમની માહિતી (.pdf ફો્રમેટમાં):
  છવ્વીસમું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૧૦

  ૨૦૦૯

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૪૫મું અધિવેશન, ૨૦૦૯

  અધિવેશનના કાર્યક્રમની માહિતી (.pdf ફો્રમેટમાં):
  ૪૫મું અધિવેશન, ૨૦૦૯

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : પચ્ચીસમું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૦૮

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું પચ્ચીસમું જ્ઞાનસત્ર કીમ એજ્યુકેશન સોસાયટીના નિમંત્રણથી તા.૨૬-૨૭-૨૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૦૮ દરમિયાન કીમ (જિ.સુરત) મુકામે શ્રી નારાયણભાઈ દેસાઈના પ્રમુખસ્થાને યોજાશે.

  અધિવેશનના કાર્યક્રમની માહિતી (.pdf ફો્રમેટમાં):
  પચ્ચીસમું જ્ઞાનસત્ર, ડિસેમ્બર-૨૦૦૮

  ૨૦૦૭

  ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : ૪૪મું અધિવેશન, ૨૦૦૭

  ગાંધીનગર કલ્ચરલ ફોરમના યજમાન પદે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ૪૪મું અધિવેશન તા.૨૦-૨૧-૨૨, ડિસેમ્બર-૨૦૦૭ દરમિયાન યોજાશે.

  અધિવેશનના કાર્યક્રમની માહિતી (.pdf ફો્રમેટમાં):
  ૪૪મું અધિવેશન, ૨૦૦૭

   

   


  વધુ માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.